Friday, February 19, 2010

Pendaftaran SPM 2010
 Semua Setiausaha Peperiksaan SPM,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa LPM akan memuatkan Peraturan Dan Panduan Peperiksaan dan Borang Pendaftaran SPM 2010 di laman web LPM (http://www.moe.gov.my/lpm) pada 22 Februari 2010 (Isnin). Oleh itu, SUP SPM adalah diminta untuk "download" dan mencetak 2 fail tersebut untuk menguruskan pendaftaran melalui SPPAT pada 1 hingga 31 Mac 2010.

2.       SUP SPM adalah diingatkan untuk membaca perkara di atas bersama:

2.1.    Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 3/2009 (Pelaksanaan Menghadkan Jumlah 10
         M/P Peperiksaan SPM.
2.2     Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 1/2010 (Pelaksanaan Dasar Menghadkan
         Jumlah 10 M/P Dan Penambahan 2 M/P Tambahan Dalam Peperiksaan SPM.
2.3     Draf Ke-2 Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2010 bil: KP.LP.004.07.04.1(24)
         bertarikh 22.12.2009.
2.4     Fail Meja Setiausaha SPM (LPM).

3.       SUP SPM juga diingatkan untuk:

3.1     Memohon keperluan khas calon istimewa dengan mengisi Borang SPM 'A3',
         SPM 'B3', SPM 'C3' & SPM/MPKC serta Surat Akuan Doktor.
3.2     Memohon perakuan bagi calon yang tiada/hilang Kad Pengenalan.
3.3     Memastikan pelajar bukan warganegara WAJIB mempunyai Pas Pelajar 
         yang sah.
3.4     Memastikan Semua pelajar tingkatan 5 tahun 2010 (berdaftar) WAJIB   
         didaftar sebagai calon SPM 2010 (tiada tercicir).
3.5     Memastikan M/P yang didaftarkan tidak bertembung waktu
         peperiksaannya dengan merujuk kepada Draf Ke-2 Jadual Waktu SPM
         2010.
3.6     Memastikan ketepatan data maklumat calon kerana PEMBETULAN selepas
         pendaftaran dihantar adalah berdenda.

No comments: