Thursday, December 1, 2011

 PENGOPERASIAN STANDARD GURU MALAYSIA TAHUN 2011
Instrumen SGM dalam talian (online) menerusi http://apps.moe.gov.my/sgm sehingga 31 Disember 2011 seperti surat dari JPN bil: J.Pel.Pk(SM)1490 Jld.4(12) bertarikh 18 NOVEMBER 2011 yang telah dihantar ke sekolah.
Laman Web: http://apps.moe.gov.my/sgm
id pengguna: (no kad pengenalan) contoh:610213085072
kata laluan   : (4 angka terakhir no. kp) ch :- 5072

No comments: